Categorie: Administratie

AVG

Wat betekent de afkorting AVG

AVG is een afkorting voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze AVG is in de hele Europese unie doorgevoerd. GDPR is de Engelse afkorting voor: General Data Protection Regulation. Sinds 27 april 2016 is de nieuwe AVG / GDPR actief. Per 25 mei 2018 moet iedereen zich er ook aan houden. In de 2 tussenjaren kon elke organisatie de nodige actie ondernemen om de AVG volledig te integreren in de organisatie.

[us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

Wat was er voor AVG?

De AVG vervangt de WPB. De Wet Bescherming Persoonsgegevens komt per 25 mei 2018 te vervallen.

Een AVG is tussen wie en wie?

In de volgende tekst hebben we het over een betrokkene en organisatie.

 • Met een betrokkene bedoelen we iemand die zijn of haar gegevens deelt met een organisatie.
 • Met een organisatie bedoelen we elk formaat bedrijf, stichtingen, ziekenhuizen, sportclub, huisarts, etc.

Overal waar een betrokkene zijn of haar gegevens achterlaat zal dankzij de AVG beter beschermd zijn. Dus voor jou heeft het tot nu toe alleen maar voordelen. Ben je iemand die een organisatie heeft, dan moet je goed opletten.

Voordelen AVG

De AVG zorgt ervoor dat de gegevens van betrokkenen beter worden verwerkt (opgeslagen, verhandeld, etc.). De betrokkenen krijgen nieuwe privacyrechten en de bestaande rechten worden sterker gemaakt.

Elke organisatie moet in kaart brengen hoe zij alle gegevens van betrokkenen ontvangen en deze verwerken.

Het klinkt nogal groots, maar middels ons AVG 10 stappenplan willen we eenvoudig op de hoogte bent wat je moet doen voor jouw organisatie.

[us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

AVG 10 stappenplan

AVG Stap 1: Bewustwording

Elke organisatie moet in kaart brengen hoe het gaat in de organisatie. Op welke plek worden welke gegevens verwerkt van betrokkenen en wat gebeurd ermee. Er moet duidelijk komen te staan welke data wordt opgeslagen, hoe dit wordt opgeslagen en voor hoe lang.

Heb je dit niet tijdig op orde en gaat er wat fout of is er een controle? Dan zijn er sancties van bijvoorbeeld een boete tot 4% van je omzet.

[us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

AVG Stap 2: Rechten van betrokkenen

 • Zij hebben het recht om alle gegevens die jij al hebt verzameld te bekijken. Ook hier moet je een proces voor hebben binnen je organisatie. Dit mag niet weken duren alvorens iemand zijn of haar gegeven kan bekijken.
 • De betrokkene heeft recht op het wijzigen van deze gegevens.
 • Een betrokkene kan je ook vragen alle gegevens te verwijderen. Dit moet je vervolgens ook doen.
 • En elke betrokkene moet alle verzamelde gegevens makkelijk kunnen krijgen en moet dit kunnen doorgeven aan een andere organisatie als hij/zij dit wilt.

Elke betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zijn verplicht om elke klacht te behandelen.

[us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

AVG Stap 3: Overzicht van alle dataverwerkingen

Je moet als organisatie laten zien wat je met de data doet van een betrokkene.

 • OORSPRONG: Waar de data vandaan komt (van de betrokkene zelf? Gekocht?)
 • DOEL: Met welk doel je dit doet (dit gebeurd al bij het versturen van een factuur)
 • DELEN: Met wie je deze data deelt (bijvoorbeeld de boekhouder)
[us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

AVG Stap 4: Breng vooraf alle risico’s in kaart van de dataverwerking.

Dus waar wordt alles opgeslagen en hoe veilig is het op deze plek? Kan daar iemand bij die er niks heeft te zoeken? Of kan er een datalek ontstaan? Wat zijn dan de gevolgen? Wat zijn de vervolgstappen als dit wel gebeurd?

Alles gaat om privacybescherming voor de betrokkene. Deze mag niet in problemen komen omdat een organisatie ‘slordig’ omging met gegevens.

[us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

AVG Stap 5: Privacy bij nieuwe en bestaande diensten/producten

Bij bestaande diensten en producten ga je controleren welke gegevens je nu al hebt. Vervolgens ga je kijken wat je nodig hebt om het doel te bereiken voor je huidige product/dienst met het gebruik van zo min mogelijk gegevens van de betrokkene.

Bij nieuwe diensten en producten ga je tijdens de ontwikkeling hiervan al begroten welke data er nodig is en hoe dit verwerkt wordt. Met als uitgangspunt zo min mogelijk data.

Als voorbeeld: een app voor een betrokkene van een organisatie registreert niet de gps-locatie als deze niet nodig is voor het functioneren van de app dan wel het doel van de app. Is dit wel noodzakelijk? Dan moet je dus opschrijven wat je met deze data doet. Dit kan je doen door ‘oorsprong, doel en delen’ in kaart te brengen.

[us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

AVG Stap 6: Functionaris aannemen voor de gegevensbescherming

Dit is natuurlijk alleen binnen grote organisaties. Maar in kleine organisaties moet je hier wel de nodige persoon of personen verantwoordelijk voor maken. Zorg ervoor dat iemand zich hier verantwoordelijk voor voelt en waar nodig ook controleert intern.

[us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

AVG Stap 7: Meldplicht bij datalek

Bij elk datalek moet je dit melden binnen 72 uur. Daarnaast moet alles gedocumenteerd worden. Zo kan er bij een controle bekeken worden of er goed gehandeld is. Datalek melden moet bij Meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.

[us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

AVG Stap 8: Bewerkingsovereenkomst

Deel je gegevens met een andere partij? Zoals je boekhouder of een marketingbureau? Dan moet je daar een overeenkomst voor opstellen. Laat duidelijk zien wat er tussen beide organisaties is afgesproken voor het delen en het gebruik van die gegevens. Controleer tussentijds ook de overeenkomst of die nog actueel is en wordt nageleefd.

[us_image image=”25200″][us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

AVG Stap 9: Leidende toezichthouder

Heeft je organisatie vestigingen in meerdere EU-lidstaten? Dan krijg je straks nog maar met één privacytoezichthouder te maken, de zogeheten leidende toezichthouder.

[us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

AVG Stap 10: vraag toestemming

Voor elke dataregistratie moet je toestemming hebben. Je moet aan kunnen tonen dat je deze gegevens mag gebruiken en dat de betrokkene daar toestemming voor heeft gegeven.

Werkt u met bijzondere gegevens van de betrokkene, zoals gegevens over ras, gezondheid of godsdienst, dan gelden er strengere eisen dan wanneer u alleen met klantgegevens werkt.

[us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

AVG To Do

 1. Zorg dat je bewust bent welke gegevens er worden verwerkt in je organisatie.
 2. Breng in kaart of en welke gegevens u deelt
 3. Sluit een bewerkersovereenkomst per samenwerkende partij
 4. Stel een privacyverklaring op conform de nieuwe wetgeving
 5. Maak een draaiboek voor calamiteiten (datalek)
[us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

Een AVG specialist inhuren

Wij hebben een netwerk met juristen die samen met jou in kaart kunnen brengen wat je moet doen om te voldoen aan de AVG.

Er is ook een compleet AVG pakket:

 • Begroting wat er gedaan moet worden
 • Opstellingen Privacyverklaring
 • Opstellen bewerkersovereenkomst
 • Opstellen calamiteitenplan voor datalek
[us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

Conclusie AVG

Wij hopen je met dit artikel meer duidelijkheid te hebben gegeven in AVG voor jouw organisatie.

Heb je nog vragen neem gerust contact met ons op.

Aan deze content kunnen rechten worden ontleend. Voor alle actuele informatie bezoek: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Business Model Canvas verhuurbedrijf

Start met het Business Model Canvas verhuurbedrijf

9 vakken invullen en je hebt je eigen Business Model Canvas verhuurbedrijf.
Zoek je een alternatief voor het schrijven van het traditionele ondernemingsplan? Gelukkig kan je de visie voor je verhuurbedrijf ook op een andere manier uitwerken. Dus hierbij laten we je kennismaken met de laatste ‘rage’ voor het opstarten van je eigen bedrijf zonder ondernemingsplan.

[us_image image=”25103″][us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

Waarom dit Business Model Canvas verhuurbedrijf?

Een ondernemingsplan is vaak veel schrijven en als je hem af hebt weet je eigenlijk niet meer waarmee je begonnen bent.  Business Model Canvas brengt meer overzicht in je verhuurbedrijf. Zowel bestaande bedrijven als startende bedrijven maken gebruik van dit model, niet alleen in de verhuurbranche.

Het model is overzichtelijker en geeft je direct inzicht waar je moet bijsturen en waar je geld kunt verdienen.

[us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

Hoe pas je het toe voor je verhuurbedrijf

Met alle concurrentie van andere verhuurbedrijven moet je goed weten wat je doet om je te onderscheiden. Als je verhuurbedrijf zich kan onderscheiden ga je opvallen en geld verdienen.

Vul het Business Canvas Model vaker dan 1 keer in voor je verhuurbedrijf. Vul het eens in met familie, en een keer met vrienden, collega’s, etc. Hoe vaker je het Business Canvas Model invult, hoe meer dingen je duidelijker zullen worden. En herhaal dit gerust na een periode van een maand, half jaar of jaar. Zodat dat je scherp blijft tijdens het ondernemen.

[us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

De 9 onderdelen van het Business Model Canvas verhuurbedrijf

De 9 vakken vullen kan je het beste via onderstaande volgorde doen. Maar voel je vrij, niks moet natuurlijk. Als je er maar een compleet ingevuld Business Model Canvas van maakt.

  1. Klanten:

   Wie worden je klanten. Wie gaan je producten straks afnemen. Denk hier goed over na, want zonder kopers geen omzet. Als je klanten (doelgroep) niet duidelijk is, dan worden je inkomsten ook niet duidelijk. Kortom, ken je klant!

  2. Waardepropositie:

   Welke waarde voegt jouw verhuurbedrijf toe aan de markt. Waarom gaat je doelgroep kiezen voor jou? Kortom, wat is de meerwaarde?

  3. Kanalen:

   Via welke kanalen ga jij je klanten bereiken? Krant, tv, radio, social media, etc. Er zijn vele manieren, maar kies wel de juiste. Doe wat onderzoek en kijk of de gekozen kanalen ook de kanalen zijn waar je doelgroep zit. Kortom, hoe ontmoet de doelgroep je verhuurbedrijf?

  4. Klantrelaties:

   Als je binnen bent bij een doelgroep, hoe ga je dan deze relatie onderhouden? Hoe zorg je dat ze je verhuurbedrijf niet vergeten. Of hoe zorg je dat ze vaker en sneller een nieuwe order plaatsen? Kortom, hoe zorg je dat je klant het niet uitmaakt met je en naar de concurrent gaat?

  5. Opbrengsten:

   It’s all about the money! Nou dat is niet helemaal waar. Je moet nooit een bedrijf hebben alleen voor het geld. Ook omdat je het heel erg leuk vindt. Maar wie gaat ervoor zorgen dat je toch je rekeningen kunt betalen? Hoeveel willen klanten betalen? Dit is natuurlijk verschillend, maar je kunt wel berekenen wanneer je geld verdient en wanneer er geld bij moet. Kortom, hoe verdien je geld met de minste kosten?

  6. Unieke bedrijfseigenschappen:

   Wat is de basis van je verhuurbedrijf? Bijvoorbeeld omdat je een probleem oplost dat er nu is. Kortom, wat ga je nu doen om te zorgen dat je idee werkt?

  7. Hoofdactiviteiten:

   Welke middelen heb je nodig om je bedrijf te draaien? Misschien een grote vaatwasmachine, een bedrijfsauto, licenties (franchise) of bepaalde kennis (SVH)… Wat is de kern van je bedrijf die alles daadwerkelijk draaiend krijgt? Kortom, wat heb je minimaal nodig om open te zijn?

  8. Samenwerkingen:

   Het kan vaak interessant zijn om samen te werken met andere bedrijven. Zo kan je sneller groeien en blijft je investering laag omdat een ander dit al heeft gedaan. Kies slim de leveranciers en partners om mee samen te werken. Je gaat ook niet je eigen glazen maken terwijl je alleen de glazen wilt verhuren. Kortom, wie worden je leveranciers en partners?

  9. Kosten:

   Breng in kaart welke kosten er zijn. Van pand tot aflossing lening en van auto tot personeel. Bekijk ook de vaste kosten en variabele kosten. Kortom, wie krijgt er geld van jou?

[us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

Conclusie Business Canvas Model verhuurbedrijven

Dit model is voor vele mensen een perfecte aansluiting bij hun werkwijze. Niet iedereen is goed in het maken van een ondernemingsplan, daarom is een Business Canvas Model vaak een goede oplossing.

Wil je toch liever een ondernemingsplan maken? Hier lees je alles over een ondernemingsplan maken verhuurbedrijf.

Neem gerust contact met ons op. aapsoftware helpt je graag op weg. 

Kunnen wij je niet helpen? Dan hebben wij een netwerk van ruim 500 specialisten. Daar zit er altijd wel 1 tussen die bij je past en bekend is in jouw vakgebied. Voor slechts € 242 incl. btw krijg je een coach voor 6 maanden.

Ondernemingsplan verhuurbedrijf

Waarom een ondernemingsplan voor een verhuurbedrijf?

Zoek je specifiek een ondernemingsplan verhuurbedrijf, dan zit je hier goed! In je ondernemingsplan schrijf je precies op wat je als ondernemer wilt met je nieuwe verhuurbedrijf. Dit is handig, zo heb je een doel en een handleiding voor als je het even niet meer weet.

Ondernemingsplan verhuurbedrijf maken:

Bekijk de video van de Kamer van Koophandel als je wilt weten waarom een plan handig is:

[us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

Inhoud van een ondernemingsplan

Een ondernemingsplan voor je verhuurbedrijf heeft een aantal categorieën. Als je die invult, dan krijg je vanzelf een beter beeld bij het plan. Daarbij komen vaak nieuwe ‘aandachtspunten’ waardoor je bedrijfsplan vanzelf vol komt.

[us_image image=”25087″]

#1 – Vertel het idee van je verhuurbedrijf

Vertel in je eigen woorden wat je verhuurbedrijf inhoudt. Denk niet teveel na over ‘de juiste’ woorden, maar schrijf het vanuit jezelf. Leg uit wat je wilt doen met je verhuurbedrijf. Zet op papier bijvoorbeeld welke producten en of diensten je gaat verhuren en verkopen. En waarom je juist dit verhuurbedrijf wilt beginnen.

Vertel in het ondernemingsplan kort en krachtig over je verhuurbedrijf. Bijvoorbeeld zoals je het even aan iemand verteld die je tegenkomt in de supermarkt of op straat. Maak er dus geen hele lange verhalen van. Hoe korter je het verhuurbedrijf omschrijft, hoe duidelijker.

Je begint je ondernemingsplan bijvoorbeeld met:

 • De naam van je verhuurbedrijf
 • Wat je gaat verhuren (en verkopen)
 • Hoe je op dit idee bent gekomen
 • Waar je het meeste mee gaat verdienen
 • Start je alleen of samen
 • Heb je al een locatie
 • Hoe verdien je nu je geld

Dit is een algemene intro in je ondernemingsplan. Daarna komen er nog een paar onderdelen.

[us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

#2 – Financieel in je ondernemingsplan verhuurbedrijf

Elk verhuurbedrijf groot of klein moet geld verdienen. Als je alleen maar mensen blij wilt maken kun je het beste ijsjes gaan uitdelen. Misschien als je lief lacht willen ze wel meebetalen aan je rekeningen.. Dit is natuurlijk geen basis om een verhuurbedrijf te starten.

Inhoud financiële plan:

 • Hoe kom je aan je inkomsten (omzet verhuur)
 • Welke kosten zijn er (telefoon, verhuurwebsite, locatie, verzekering, etc.)
 • Ga je investeringen doen? Zo ja, wat kosten deze?
 • Maak ook een toekomstbeeld waarin de verhuur omzet toeneemt
[us_image image=”25089″]

Vul je financiële plan aan met de volgende begrotingen:

Investeringsbegroting:

Wat is er nodig om te starten. Dus daadwerkelijk dat je bedrijf open is en de verhuur mag starten. Zet het op papier.

Financieringsbegroting:

Met welke middelen ga je het betalen. Heb je eigen geld of heb je geld nodig van derden. Werk het uit.

Exploitatiebegroting:

Zodra je open bent, hoe verwacht je dan omzet te maken? En hoe groeit de omzet na verloop van tijd. Niet zomaar wat cijfers neerzetten die er mooi uitzien. Je moet laten zien waar de omzet vandaan komt. Naast je inkomsten heb je ook kosten. Deze groeien vaak mee met je omzet. Denk daar goed over na en werk het uit. Laat ook zien wanneer je winst maakt en hoe de eventuele aflossing van je investering gaat.

Liquiditeitsbegroting:

Hoe gaat het met je geld? Er komt geld op je rekening en je moet ook rekeningen betalen. Hoe snel komt alles ‘bij’ op je rekening en hoe snel gaat alles van je bankrekening ‘af’. Als daar teveel ruimte tussenzit kan het gebeuren dat je rekeningen niet meer kunt betalen en kom je in de problemen. Ook al heb je een krediet dat is geen permanente oplossing. Reken dit door.

Persoonlijke begroting:

Wat heb je zelf nodig? Dus niet wat wil je verdienen, maar wat heb je nodig? Zorg dat je zelf niet in de knoop komt en haal salaris uit de onderneming zodra dit het toelaat. Een half jaartje voor niks werken is niet erg. Mits je daarna wel inkomsten krijgt. Je bedrijf moet namelijk geld verdienen. Als er geen klein salaris uit kan, is het dan misschien niet beter om het als hobby te houden? Dan neem je gewoon een betaalde baan erbij en doe je dit in je vrije tijd.

[us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

#2 – Maak een marketingplan in het ondernemingsplan verhuurbedrijf

Een marketingplan is van belang om te laten zien hoe je nieuwe klanten krijgt. Je kunt natuurlijk al een kleine aanloop hebben, maar het echte geld zal dan nog niet verdient worden. Vertel welke doelgroep bij je bedrijf hoort en hoe je deze gaat benaderen. Via social media, de krant, radio, tv of ga je de deur uit en zoek je ze op? En wat ga je dan doen? Alleen roepen dat je de beste producten hebt is vaak niet voldoende. En kan je deze mensen ook aan je binden als vaste klanten of is het eenmalige verhuur?

[us_image image=”25092″][us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

#3 – Persoonlijke informatie – ondernemingsplan verhuurbedrijf

Deel als laatste ook nog wat persoonlijke dingen zoals je werkverleden. Voeg bijvoorbeeld je CV toe aan je ondernemingsplan. Vertel ook welke sterke en zwakke kanten je hebt. Ben je van plan om certificaten of vergunningen te halen voor het bedrijf? Kortom, laat zien waarom jij de beste persoon bent in dit bedrijf. Als je een koffiezaak start en geen koffie lust, ben je gewoon niet de juiste persoon op de juiste plek. Begin dan gewoon een theewinkel of ijswinkel.

[us_image image=”25094″][us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

Conclusie ondernemingsplan verhuurbedrijf

Schrijf een volledig ondernemingsplan voor je verhuurbedrijf. Je zult even door de zure appel heen moeten, maar als deze af is zal je zien dat het best mee viel. Sterker nog, er zit vaak niks teveel in het ondernemingsplan voor je nieuwe verhuurbedrijf. Alle onderdelen zijn ook echt nodig en nuttig.

Hulp bij het maken van je ondernemingsplan?

Maak alvast een begin met het ondernemingsplan voor je verhuurbedrijf en kijk met welke vragen je blijft zitten. aapsoftware heeft meerdere starters op weg geholpen. Neem daarom gerust contact met ons op als je wat dingen op papier hebt staan.

Kunnen wij je niet helpen? Dan hebben wij een netwerk van ruim 500 specialisten. Daar zit er altijd wel 1 tussen die bij je past en bekend is in jouw vakgebied. Voor slechts € 242 incl. btw krijg je een coach voor 6 maanden.

Business model Canvas verhuurbedrijf

Is een ondernemingsplan niet helemaal je ding. Dan kan je ook kiezen voor het Business Model Canvas. Dit is een andere manier om je bedrijf in kaart te brengen.

Uiteraard als voorbeeld heeft aapsoftware een leeg en gratis Business Canvas Model om te downloaden.

Je kunt dit plan tussentijds altijd opnieuw invullen of herzien. Zo kan je snel schakelen als de markt verandert. En als je dit met een groepje mensen doet is het vaak nog leuk ook. Je zult zien hoe anderen zaken bekijken en opvatten.

Tips ondernemingsplan maken

 • Maak het simpel en beknopt.
 • Iemand van ± 14 jaar moet de tekst makkelijk kunnen lezen.
 • Vraag feedback. Laat je plan lezen en neem de reacties mee. Je hoeft er niet altijd wat mee te doen. Maar als 3 mensen hetzelfde zeggen, is het misschien wel het ‘herzien’ waard. Laat je in elk geval niet klein krijgen door mensen met ‘negatieve’ verhalen.
 • Zoek je een financiering? Laat je niet tegenhouden door 1 bankmedewerker of investeerder. Zij zijn ook maar mensen en kunnen ook wel eens hun dag niet hebben. Ga door en verzamel alle feedback van de mensen die je spreekt, verbeter waar nodig tot iemand JA tegen je zegt.

Verhuurbedrijf starten

[us_image image=”25071″]

Wil je een verhuurbedrijf starten? Dan lees je hier alles wat je moet weten over het starten van je eigen verhuurbedrijf.

Voordelen eigen verhuurbedrijf starten:

Of je nu kano verhuur, machine verhuur, gereedschap verhuur, partyverhuur, springkussen verhuur of tenten verhuur start, in de basis komt veel met elkaar overeen.

Eenvoudig je verhuurbedrijf starten

Onzin of niet, wij vinden dat bij elke start van een bedrijf je een ondernemingsplan moet schrijven. Dus schrijf een ondernemingsplan voor je verhuurbedrijf. Een ondernemingsplan schrijf je namelijk eerst altijd voor jezelf. Je maakt daarin een duidelijk beeld van hoe je het bedrijf wilt gaan draaien. Je begroot kosten, inkomsten en bekijkt zaken zoals verzekeringen en meer zaken waar je niet direct aan denkt.

Schrijf daarom een ondernemingsplan voor je nieuwe verhuurbedrijf.  Alle onderdelen komen aanbod zodat je niks vergeet. 

[us_image image=”25072″][us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

Groeien op basis van vraag

Het voordeel van een verhuurbedrijf is dat je kunt starten met weinig voorraad als je geen groot budget hebt.

Je kunt per opdracht kijken of je zelf spullen al kunt kopen. Want mensen bestellen vaak een paar dagen vooraf. Kan dit nog niet, dan kan je heel eenvoudig ook de spullen inhuren bij een ander verhuurbedrijf.

Dan denk je misschien “dan kan ik toch beter de hele klant doorsturen naar het andere verhuurbedrijf”.

Dit klinkt misschien raar, maar als ‘collega verhuurder’ krijg je vaak korting bij verhuurbedrijven. Met die korting kan je toch geld verdienen zonder de klant af te wijzen. De kracht is natuurlijk om die ene klant om te zetten in een vaste klant.

[us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

Geen grote verhuurvoorraad nodig

Je hebt dus in de vorige tekst gelezen dat je een verhuurbedrijf prima start zonder grote verhuurvoorraad. Een grote verhuurvoorraad brengt natuurlijk ook extra opslag met zich mee. Een extra opslag brengt naast kosten ook risico’s met zich mee. Bedenk daarom tijdens je ondernemingsplan waar je prioriteiten liggen. Dan kan je het beste bepalen wanneer een grote voorraad voordelen heeft en wanneer niet.

[us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

Extra verdiensten naast je verhuurassortiment

Naast het verhuren van alle materialen kan je aardig wat omzet maken. Als eerste transportkosten. Klanten zijn vaak niet in de gelegenheid om verhuurspullen met eigen auto te halen en terug te brengen.

Transportkosten

Hier speel jij mooi op in met je bedrijfswagen of in het begin een auto met aanhanger. Je brengt in elk geval de gehuurde spullen netjes bij de klant. Uiteraard voor een vergoeding. Vergeet naast de bezorgkosten niet de ophaalkosten te begroten. De meesten verwerken dit in 1 tarief.

Schoonmaakkosten

Komen verhuurmaterialen vuil terug, bewust of onbewust. Dan kan je er in elk geval een tarief voor rekenen. Serviezen en glaswerk, vooral in grote aantallen willen klanten die niet schoonmaken. Ze maken dan graag gebruik van de schoonmaakservice. Maar ook bij het overdreven vies terugkrijgen van stoelen, tafels en zelfs een tent kan je schoonmaakkosten rekenen. Uiteraard communiceer je alles vooraf naar de klant wanneer er bijkomende kosten zijn.

Manco / Breuk

Komen er materialen niet of kapot terug? Dan kun je daar kosten voor rekenen. De kosten zijn vaak wel iets meer dan je inkoop. Mede omdat jij als verhuurder het ongemak ervaart en er moeite voor moet doen om je materialen weer compleet te krijgen.

In sommige situaties is het wel zo eerlijk om het kapotte item bij de klant te laten. Soms is het niet meer geschikt voor de verhuur, maar kan iemand anders er nog wel plezier van hebben. Bijvoorbeeld een statafel met een diepe kras in het blad.

Uren

Naast bovenstaande extra omzet lever je zelf vaak nog het meeste op. Jawel, je kunt prima jezelf aanbieden voor het opbouwen en installeren van de gehuurde spullen. Hanteer een schappelijk tarief en voor je het weet verdien je per dag 100 euro extra door wat uurtjes te werken voor klanten.

[us_image image=”25073″][us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

Meerdaagse huur 

Deze hoort ook nog een beetje bij ‘extra verdiensten’ van hierboven, maar verdient een eigen kop. Ga je een verhuurbedrijf starten, denk dan ook na over de meerdaagse huur. Meerdaagse huur is namelijk erg belangrijk om te vertellen aan mensen die nog geen bestelling hebben geplaatst. Als mensen vooraf weten dat ze korting krijgen als ze meerdere dagen huren, kan dit zomaar de deal doen sluiten.

De juiste staffelkorting bij meerdaagse huur kan verschillen per artikel.

Een stuk linnen kan je makkelijker missen voor een scherp tarief dan een terrasheater met gasfles.

[us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

Vaste klanten

Je kunt veel tijd en geld besparen als je zorgt dat je alle opdrachten perfect doet. Bij het starten van je eigen verhuurbedrijf is het begin vaak lastig om een redelijke omzet te maken. Maak daarom extra gebruik van de klanten die je hebt. Zij hebben namelijk al een plezierige ervaring met je en kunnen dit eenvoudig doorvertellen aan anderen. Dit soms een beetje helpen door het gewoon te vragen kan helemaal geen kwaad.

Je hoeft dan niet te zeggen dat je weinig geld verdient, maar je kunt wel zeggen: “wilt u mij helpen met groter worden door anderen over mijn verhuurbedrijf te vertellen?”. Een paar extra visitekaartjes geven zullen mensen die een goede ervaring met je hebben niet afslaan.

De voordelen van huren kan je het beste benadrukken op je website of folder. Zo voorkom je dat mensen dingen zelf willen gaan kopen.

Voordelen en gemak voor verhuur klanten: 

 • Geen zorgen over onderhoud van het product
 • Geen opslag nodig 
 • Klanten kiezen zelf hoelang ze het gebruiken
 • Bezorgen en ophalen
 • Meerdaagse huurkorting
 • Staffelkorting bij grotere aantallen
[us_separator show_line=”1″ line_width=”default”]

Conclusie eigen verhuurbedrijf starten

Een eigen bedrijf starten is niet moeilijk. Je moet het zien als een marathon. Beginnen is nooit moeilijk, maar doorgaan en volhouden ook bij tegenslag zal moeten bewijzen of je een verhuurbedrijf kan opstarten en open kan houden.

Geef niet op en ga er altijd 100% voor. Ook als mensen zeggen dat het moeilijk is of misschien wel zeggen dat je het niet kan. Bewijs het tegendeel en maak er een succes van.

aapsoftware heeft al diverse starters op weg geholpen. Heb je plannen en wil je eens een blik uit een ervaren hoek? Neem gerust contact met ons op, we kijken graag met je mee.

Geheel vrijblijvend en kosteloos natuurlijk!

Kunnen wij je niet helpen? Dan hebben wij een netwerk van ruim 500 specialisten. Daar zit er altijd wel 1 tussen die bij je past en bekend is in jouw vakgebied. Voor slechts € 242 incl. btw krijg je een coach voor 6 maanden.

Handige links: