Huren.nl

Huren.nl advertenties optimaliseren

Krijg grip op de huren.nl advertentiekosten met aapsoftware.

Alle externe advertentiekosten zijn kosten die je liever niet zou hebben. Natuurlijk levert het aanvragen en vaak ook werk op, maar is dit rendement wel in balans? Laat een onafhankelijke partij er naar kijken.

Geen zorgen, een partij als huren.nl zorgt eerst dat ze zelf geld verdienen voordat jij wat verdient.

“Dagbudget op, wil je verhogen?

Elke dag 5 euro of 15 euro? Wat betaal jij aan huren.nl? De kosten zijn leuk, maar vaak genoeg zul je een mailtje krijgen met ‘je dagbudget is op, als je nu verhoogt krijg je meer aanvragen’. Ja dat is natuurlijk interessant, maar klopt het wel?

Optimalisatie huren.nl advertenties

Door eens goed te kijken naar de advertenties door de ogen van een onafhankelijke partij krijg je een goed beeld van hoe het zit. Misschien zijn de advertenties wel per ongeluk misleidend en zijn er ‘valse’ klikken. Of misschien staan er zoveel concurrenten met dezelfde producten dat het helemaal niet loont, terwijl er wel kosten zijn die van je dagbudget afgaan. Laat aapsoftware je huren.nl advertenties optimaliseren met een nuchtere blik.

Je assortiment direct koppelen aan huren.nl

Bij aapsoftware is het mogelijk om je complete assortiment direct aan leveren bij huren.nl. We doen dit middels een unieke koppeling die alle producten doorstuurt naar je account bij huren.nl. Zo hoeft je niet steeds nieuwe producten handmatig aan te maken en doet de software de rest op de achtergrond. Middels de uitgebreide statistieken brengen we elke periode direct in kaart hoe je dagbudget uitgegeven wordt en of het loont.

Stopen met huren.nl

Wil je stoppen met huren.nl maar wil je wel nieuwe bezoekers? aapsoftware heeft de oplossing voor je en volledig in je eigen beheer. Niet meer afhankelijk van anderen, want jij kunt zelf relevante bezoekers winnen.

Neem gerust contact met ons, dan werken we direct een voorstel voor je uit. Je ziet meteen hoe je zelf nieuwe klanten kunt winnen.