Prince2- of Agile-aanpak voor je project

|

Wanneer je betrokken bent bij projecten of aanpassingen van het gebruikte systeem, is de keuze of je gaat voor Prince2 of voor een complete Agile-aanpak.

Prince2

Tot tien jaar geleden werd voornamelijk de traditionele methode Prince2 gebruikt bij veranderprocessen in projecten. Bij Prince2 wordt in samenspraak met de klant een plan gemaakt en gedurende het proces wordt er weinig tot niets in dit plan gewijzigd. Het voordeel hiervan is dat er geen verrassingen zijn wat betreft de kosten en de doorlooptijd.

Agile en Scrum

Agile en Scrum zijn vernieuwende methoden in projectmanagement. aapsoftware gebruikt dan ook deze methode. Met deze methoden is sneller in te spelen op veranderingen. De klant blijft betrokken bij het proces. Er wordt gewerkt in periodes van twee tot vier weken waarbij na eventuele tests bijgestuurd wordt. Zo blijft het werk up-to-date en voortschrijdend inzicht wordt direct verwerkt.

Met deze methoden is sneller in te spelen op veranderingen. De klant blijft betrokken bij het proces. Er wordt gewerkt in periodes van twee tot vier weken waarbij na eventuele tests bijgestuurd wordt. Zo blijft het werk up-to-date en voortschrijdend inzicht wordt direct verwerkt.

Een vorm van Agile die vooral gebruikt wordt voor systeemontwikkeling is Scrum. Belangrijk hierbij zijn goede communicatie en zelfsturing. De voordelen bij Scrum zijn minder stress, meer plezier in het werk, minder kosten bij wijzigingen, sneller resultaat. Deze vorm van werken wordt steeds meer gebruikt omdat er zeer goede resultaten mee worden bereikt.  

Verschil Prince2 en Agile

Prince2 gaat over het managen van het proces van het project. Hier werkt men met een businesscase, een vastgestelde structuur in de organisatie en planning. Bij Scrum werkt het hele team nauw samen met de opdrachtgever, wordt steeds opnieuw gekeken of men op de juiste weg zit en doet men uitsluitend wat binnen het budget past.

De beste keuze

De beste keuze voor jouw organisatie is afhankelijk van de organisatie, het project, de opdrachtgever en de projectmedewerkers.

Organisatie en Prince2

Bij een vaste manier van werken, zoals in de bouw of de maakindustrie, met een ‘alleswetende’ projectleider en/of manager en een traditionele hiërarchische manier van werken past Prince2 het best. Vooral als het werk hiërarchisch is georganiseerd, de behoefte aan zekerheid groot is en men weinig risico wil lopen. Is het bedrijf klein en werken er meerdere mensen aan meerdere projecten of zijn altijd dezelfde mensen met de juiste kennis betrokken bij projecten, ook dan is Prince2 te adviseren boven Scrum-werken.

Organisatie en Agile

In de creatieve industrie of bij programmeren en projectontwikkeling is Agile een goede methode. Bij bijvoorbeeld een startup waarbij de structuur van de organisatie nog niet volledig vaststaat, kan ook het best voor Scrum worden gekozen. Scrum werken geldt voor het hele bedrijf(sonderdeel). Alle betrokkenen, ook de opdrachtgever, moeten tijd en ruimte hebben/geven om Agile en Scrum toe te passen en te organiseren. De voordelen van Scrum gaan verloren bij te weinig tijd; dan kan er beter met Prince2 gewerkt worden.

Project en Prince2

Wanneer een project een klein aantal weken loopt en met een klein team uitgevoerd wordt, is gebruik maken van de Prince2methode het best. Hier levert Scrum te weinig voordeel. Bij moeilijk bereikbare medewerkers die allen met hun duidelijk omschreven eigen taak bezig zijn, is ook Prince2 dé methode. Bij standaard producten met technische aanpassingen (men weet precies waar het over gaat) werkt men met Prince2. Bij innovatieve producten is Scrum aan te raden.

Project en Agile

Aangezien communicatie een hoofdbestanddeel is van de Agile-methode, is dit goed toe te passen bij een langlopend en uitgebreid project, maar ook bij kleine individuele taken. Om duidelijk te hebben wie waarmee bezig is en dit gemakkelijk aan te passen aan de omstandigheden, is Scrum-werken te adviseren. Om dezelfde reden kan een geografisch verspreid team minder goed met Agile werken.

Bij Scrum is de betrokkenheid van de klant/opdrachtgever essentieel.

Opdrachtgever en Prince2

Wanneer een opdrachtgever de controle wil houden en niet wil werken met zelfsturende teams, dan past Prince2 het best. Een combinatie van Prince2 en Agile is ook mogelijk. Als er in het voortraject veel denkwerk wordt gedaan en de juiste kennis wordt ingebracht, kan men in een later stadium ‘scrummen’.

Opdrachtgever en Agile

Wanneer de opdrachtgever op de hoogte wil blijven, maar veel vertrouwen heeft in een zelfsturend team, dan is werken met Scrum de oplossing. Het team is de sturende kracht, de product-owner, de klant of opdrachtgever, moet snel en veel beslissingen kunnen nemen. Hij/zij moet veel kennis hebben aangaande het hele proces.

Projectmedewerkers en Prince2

Bij duidelijke vastomlijnde taken en verantwoordelijkheden in het normale werk is Prince2 goed toepasbaar. De mensen worden aangestuurd door een projectleider of manager en hebben een vaste plek in het team. In vergaderingen wordt de werkwijze vastgesteld en iedereen houdt zich daar ook aan. De experts binnen een team houden hun status en bepalen grotendeels wat er gebeurt. Bij veel personeelswisselingen is het beter om met de Prince2-methode te werken.

Projectmedewerkers en Agile

Wanneer ieder lid van het team alle onderdelen min of meer beheerst en er geen specialisaties zijn, is werken met Scrum ideaal. Bij Scrum is er geen ‘leider’, maar een coach, de Scrum Master. Iedereen in het Scrum-team moet goed kunnen communiceren, samenwerken en het vermogen hebben om zelfsturend te zijn. Is dat niet aanwezig, dan kan er beter met de methode Prince2 gewerkt worden. Status is niet belangrijk in een Scrum-team, samenwerking is het toverwoord. Daarom is het belangrijk om de mensen in het team niet vaak te wisselen. Men moet van elkaar op aan kunnen.

Conclusie: Prince2 of Agile?

Beide methoden hebben voor- en nadelen. Of er met Prince2 of Agile gewerkt wordt, is grotendeels afhankelijk van de organisatie, het project, de opdracht en de medewerkers. Het succes van je project is nooit afhankelijk van de gebruikte methode maar van de mensen die het uitvoeren. Bij aapsoftware zijn wij vol overtuigd van Agile, maar in sommige situaties is ook bij aapsoftware de Prince2 een betere keuze.


Wil je meer weten? Plan een demo

Plan online je eigen demo en wij beantwoorden ook meteen al je vragen.

Plan een vrijblijvende demo

Plaats een reactie